Demens afsnit i Holte får have fuld af musik

Det er flere gange bevist, at musik har en både beroligende og god indflydelse hos mennesker med en demens diagnose, og musik skaber glæde og mental sundhed. Det er erfaringen i bofællesskaberne Æblehaven, hvor man har haft en musiker ansat i de sidste to år.

Derfor har man fra ledelsens side arbejdet videre med de musikalske redskaber, og i torsdags kunne man indvie en udendørs sansehave med musikinstrumenter, en såkaldt musikhave.

"Haven byder ikke kun på dejlig musik, men fungerer også som samlingspunkt på tværs af generationer og relationer. Instrumenterne appellerer til de børn, der kommer på besøg i Æblehaven, og det er rørende at se, hvordan børnene og vores beboere hygger sig, når de sammen spiller musik," fortæller Jane Hald, der er plejecenterleder i Rudersdal Kommune og fortsætter:

"Musik er helt basalt i alle kulturer, og uanset hvor man kommer hen i verden, spiller musik en rolle. Musik gør noget ved os, og det så jeg også ved indvielsen af vores musikhave. Jeg så glæde og liv i øjnene på flere af vores beboere. Musik skaber ro og glæde, og når man som dement lever meget i nuet, vil vi rigtig gerne kunne tilbyde nogle gode 'nuer'."

Musik skaber livsglæde

Der bor 24 beboere i Æblehaven, som har en demenssygdom af middelsvær til svær grad. De bor i egen lejlighed i leve-bo-miljø, hvor der er tilknyttet personale. Beboerne laver mange fælles aktiviteter som bagning, busture, banko og sang. Og fremover kan de altså også mødes om instrumenterne i haven, når vejret tillader det.

Det er en donation på 154.000 kroner fra Trygfondens regionale råd i Region Hovedstaden, som har gjort det muligt at etablere haven.

"Med sin musikhave skaber Æblehaven ro og livsglæde hos sine beboere på flere måder. Både gennem musikken og ved at skabe rum for fælles aktiviteter mellem de ældre og deres børne- og oldebørn. Alle mennesker har behov for at indgå i den slags positive sociale fællesskaber. Et projekt som Æblehavens er vi derfor glade for at støtte," siger Charlotte Antonsen, repræsentant for TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden.

Etableringen af musiksansehaven i Æblehaven er muliggjort med en donation fra Trygfonden. Her overrækker repræsentant for TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden, Charlotte Antonsen checken til Jane Hald, plejecenterleder i Rudersdal Kommune.

Toner til hjernen

Det er firmaet Percussion Play, der har leveret instrumenterne til Æblehaven. Instrumenterne er stemt på en særlig måde, som gør, at alle kan spille på dem helt uden musikalske forudsætninger. Den særlige toneart gør, at hjernen opfatter velkendte lyde, som kan være gemt i erindringerne. Og ingen borgere er for gamle til at spille på instrumenterne. Der er fri adgang for alle.

Efter en fælles fremvisning af de nye instrumenter blev den nye musikhave fejret med bobler og lagkage til alle beboere, personale og pårørende.