Oklahoma State University får udendørs musikinstrumenter i ”Tilbage til Naturen med et Udendørs Klasseværelse.”

Jennifer Bennett - Senior Construction Manager siger, "Mange tak så Percussion Play for jeres hjælp til at gøre dette projekt muligt!"

Cleo L. Craig Child Development Laboratory (CDL) ved Oklahoma State University har introduceret udendørs musikinstrumenter til det nye 'Nature Outdoor Learning Environment'

CDL på Human Sciences College er forsker bla. i tidlige barndoms læringsmiljøer. Oklahoma State University studerende anvender laboratoriet til observation, forskning eller praktikum hver uge. Man forsker i bla. den menneskelige udvikling og ernæring, kommunikations forstyrrelse, sundhed og forskellige typer af terapi.

College of Human Sciences Dean Stephan Wilson ønskede at være på forkant med et "udendørs klasseværelse" til undervisning, læring og forskning og at fremme elevers forståelse for at værdsætte udendørs aktiviteter.

"En af de vigtigste principper for tidlig barnets indlæring, er at at børn lærer bedst gennem frit leg og det at gå på opdagelse og lære nye ting," siger Wilson. "Forskning viser en stærk sammenhæng mellem hjernens udvikling og muligheder for at deltage i udendørs aktivitet. Return to Nature Outdoor Classroom vil give børnene mulighed for at lege, udforske og interagere med verden og styrker udviklingen af deres uafhængighed og autonomi. Det vil frigøre børns fantasi og sanser af igennem en række sanse- og læringsstationer. "

The 13,750 square-feet of outdoor educational play space provides children enrolled in the CDL unique opportunities to experience nature while seemingly just playing. A wooden windmill is the focal point of the outdoor classroom underneath which is a large music and movement area to allow the exploration of sound, music and musical instruments.

The entry and gathering area includes shaded and flexible seating, allowing the space to be used for children to learn and teachers to observe. Other features include a rain garden, sandy digging spaces, a fun walking bridge plus a climbing adventure area to help children test their boundaries and become expert climbers.

De 13.750 kvadratmeter udendørs pædagogiske legeplads, får børn mulighed for at opleve naturen udenfor. En træ vindmølle er centrum for det udendørs klasseværelse nedenunder, som er et stort musik- og bevægelsesområde, hvor man har mulighed for at udforske lyd, musik og musikinstrumenter. Indgangs- og samlingsområdet omfatter skyggefulde og fleksible siddepladser. Andre steder er der en regnhave, en sjov gangbro og et klatre eventyrområde.