Inkluderende Musik Park ved byen Essex, Iowa

November 2018

Projekt:

At genoplive legepladsen 'Anderson Park' ,ved byen Essex og gøre den til en mere rummelig legeplads for hele samfundet, uanset ens evner og at støtte kunsten gennem oprettelsen af en musikpark.

Projekt Team:

Styregruppen ledes af Lori Johnson og Janine Johnson. Mange har ydet et bidrag til at støtte projektet ved at donere deres tid og ekspertise til projektet.

Legepladsudvalget er begyndt at se deres vision for en ny og renoveret bypark, da Anderson Park bla. fået en ny musikalsk legeplads.

Opbygge En Fællesskabsånd

I årenes løb var Anderson Park blevet mere og mere kørt ned og byen kæmpede med vandalisme i parken. Efter en undersøgelse fastslog udvalget, at ved at forbedre parkens miljø og gøre den tiltalende for alle aldre, ville det igen skabe en stærkere følelse af fællesskab omkring parken og bidrage til at mindske vandalismen.

Inkluderende Legeplads

Tilhængere, sponsorer og donorer var også opmærksomme på, at der var behov for bedre legemuligheder i området og besluttede, at de ligeledes ønskede at parken skulle have udendørs musikinstrumenter. Efter at være blevet introduceret til Percussion Play og begrebet udendørs musikinstrumenter gennem legeplads formaet ABCreative, blev man enige om hvilke musikinstrumenter man ville have i parken. Baseret på deres tilgængelighed, design og holdbarhed, valgte man en Babel Drum Large, Duo Xylofon og en Soprano Pentatonisk Freechimes

Janine Johnson siger: "Jeg er stolt af at fortælle at installationen er den første fase af Anderson Park legepladsen, som vil udvide mulighederne for leg og rekreation til alle i vores by. Vi var bla. interesserede i at få nogle musikinstrumenter for børn med kognitive vanskeligheder. Vores langsigtede mål er at gøre området mere tilgængelige for kørestolsbrugere med stier, der gør det muligt for folk at få en større mobilitet og at kunne blive inkluderet i fællesskabet.

Støtte til Kunsten

Udvalget mente også, at oprettelsen af en musikpark var en mulighed for at støtte musikkunsten. "Når samfundet sparer, er musik og kunst typisk den første, der skal skæres i. Disse instrumenter vil give en lille, men effektiv mulighed for at børn får mulighed for spille musik. "Johnson fortsatte.

Penge til Percussion Play-instrumenter kom fra en kombination af lokale tilskudsmidler (Hockenberry Foundation), private donationer flere steder fra og et budgetbidrag fra byen Essex