Persondatapolitik

Velkommen til Percussion Play Denmark´ s persondatapolitik.

Vi må til hver en tid ændre denne politik. Derfor anbefaler vi, at du besøger vores hjemmeside jævnligt for at holde dig opdateret.

Indsamling af persondata:

Persondata indsamlet af os vil primært indeholde f.eks. for- og efternavn, mailadresse og/eller telefonnummer

Persondata om dig vil blive indsamlet i en eller flere af følgende tilfælde:

  • Når du besøger og browser vores hjemmeside
  • Når du henvender dig for at forespørge/få tilbud på produkter
  • Når du kommunikerer med os
  • Når du bestiller informationsmateriale om vores produkter
  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Vi indsamler også navn og telefonnummer på kontaktpersoner hos erhvervsdrivende ved hjælp af Google.

Hvorfor indsamler vi persondata?

Persondata bliver indsamlet med følgende primære formål:

  • Levering af informationsmateriale om vores produkter bestilt af dig
  • Håndtering af anmodninger fra dig
  • Distribution af nyhedsbreve
  • Anden markedsføring

Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for udførelsen af en købsaftale indgået mellem dig og os, f.eks. at færdiggøre ordrer af varer eller informationsmateriale. Behandlingen kan også være nødvendig for at overholde andre anmodninger fra dig, f.eks. hvis du har spørgsmål i forhold til allerede købte varer. Derudover kan behandlingen af dine persondata være baseret på vores lovlige interesse i at gennemføre markedsføringsaktiviteter og at udvikle og evaluere vores produkter.

Vi bruger kun dine persondata til at sende dig produktinformation, nyhedsbreve og lignende via e-mail, hvis du har givet dit samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning giver mulighed for at kontakte dig uden samtykke.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Dine persondata slettes når vi ikke længere har brug for dataene for at opfylde et eller flere af ovennævnte formål eller andre forenelige formål. Dine data kan dog behandles og opbevares i længere tid i anonymiseret form. Derud over kan dine data behandles og opbevares, hvis loven kræver det.

Kan der ske deling af dine persondata til tredjepart?

Vi kan dele dine persondata med tredjepartsleverandører som f.eks. fragtfirmaer for at afslutte anmodninger/ordrer for produkter bestilt af dig.

Det kan Ifølge lovgivningen være nødvendigt at videregive data til myndighederne.

Dine persondata kan deles med tredjeparts serviceudbydere, som vi anvender. Serviceudbyderne har kun ret til at behandle personoplysningerne på vores vegne og efter vores instruktioner.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi behandler og opbevarer om dig, dog med forbehold af visse lovbestemte undtagelser. Derudover har du ret til at kræve, at vi begrænser, korrigerer eller sletter dine persondata, hvis det er nødvendigt.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage over behandlingen af dine persondata. Du kan indgive klagen til os pr. mail eller pr. brev eller til Datatilsynet.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet os. Du kan trække dit samtykke ved at kontakte os på http://www.percussionplay.dk

Tilbagekaldelsen af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen før samtykket blev trukket tilbage.

Kontakt til os:

Percussion Play Denmark Aps 
Danmark 
Ubberudvej 100
 Blommenslyst 5491

http://www.percussionplay.dk

Data-ansvarlig: Kirsten Dueholm Hansen

tel:+45 2752 2128

Mail: kirsten@pplay.dk