Fundraising & Puljer

At skaffe penge til en musikalsk legeplads, musik park eller sansehave, behøver ikke være svært. På denne side vil vi forsøge at hjælpe dig i den rigtige retning med dit projekt.

Puljer

Legeplads- og kunstpuljer er blot én måde, du kan få de midler du har brug for. Det er godt sted at starte. Det er penge der tilbydes af selskaber, non-profit, kommuner & fonde for specifikke typer projekter. De kan variere fra et par tusinde til flere hundrede tusinde kroner. De hjælper dig simpelthen med at komme tættere på dit mål. Vi har listet nogle forskellige puljer op du kan prøve. Vi kan ikke liste alle puljer op, så hold øjnene åbne i dit lokalområde og kommune.

Fundraising

Du er klar til at fundraise din nye musikalske have-, musik park, men er ikke sikker på hvordan? Fundraising er en meget populær måde at skaffe penge til udendørs musikinstrumenter. Tag et kig på følgende websider, der tilbyder ideer til fundraising samt tips og tricks til at hjælpe dig godt i gang. Vi er altid på udkig efter nye idéer. Hvis du kender en fond eller pulje der ikke er nævnt her, vil vi rigtig gerne informeres, så dele det på vores sider.

TrygFonden Støtter mange typer og har forskellige fokusområder som bla. sundhed og trivsel. Musikinstrumenterne hører oftest ind under Trivsel. En plads i fællesskabet, som skal bidrage til, at flere mennesker i alle aldre indgår i positive fællesskaber, der styrker deres muligheder for at tage ansvar for egen og andres trivsel. Det gælder også mennesker i en særligt sårbar situation.

Sydbanks Fonde støtter forskellige formål i hele landet.

Der kan bla. nævnes, støtte til kulturelle formål, at yde støtte til af andre formål af almen interesse.

Her kan du læse Sydbank Fondens vedtægter og formål i punktform: Sydbank Fondens Formål

Ansøgninger behandles i fondens bestyrelse, der holder møder kvartalsvist. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere

Loa-fonden / Lokale og Anlægsfonden

Det støtter vi

  • Idræt
  • Kultur
  • Friluftsliv

Hvem kan søge?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

JaschaFonden

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme

Eksperimenterende sociale bistandsprojekter Andre sociale og almennyttige formål

Spar Nord Fonden FundRaising

Udendørs musikinstrumenter kan finansieres på mange måder, een af måderne kan være igennem Spar Nord Fondens nye initiativ, Crowdfunding, hvor lokale ildsjæle kvit og frit kan samle penge ind til deres projekter.

Nordea Fonden har et almennyttigt formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Der er to puljer, én Lokalpulje op til 100.000 kr. og Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)

Salling Fondene består af følgende: Købmand Herman Sallings Fond, der kan du bla.søge til: Sport, Kunst og kultur, Folkekirken og andre værdige formål

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond, kan du søge til: Forskning, Unge forretningsfolks uddannelse inden for handel og erhverv, Kunst og kultur, Sport og fritid, samt andre almennyttige eller almenvelgørende formål

Der er to uddelinger årligt, hvor næste ansøgningsfrist er 31. marts

Tuborg-Fondet har tre indsatsområder: Udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber, Styrke unges samfundsengagement, Forbedre unges jobmuligheder

Lokale projekter - Op til 100.000 kr.

Større projekter - Over 100.000 kr.

Albani Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almen kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller beskyttelse af naturmiljøet.

Codan Fonden har eksisteret siden 1974 og er en almennyttig fond, som uddeler midler til både etablerede organisationer og ildsjæle. Fælles for modtagere af midler fra Codan Fonden er, at de med stort engagement gør en forskel for andre.

Codan Fonden støtter således alt fra aktiveringsprojektet på det lokale plejehjem til større organisationer som feks. Julemærkefonden og Børneulykkesfonden.

Ansøgningsfrist 1- -30.september

A.P. Møller Fonden modtager omkring 1600 store og små ansøgninger om året, og normalt imødekommes et par hundrede.

Hver enkelt ansøgning gennemgås nøje, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling i samarbejde med ansøgeren og eksperter udefra. I enkelte tilfælde har Fonden selv taget initiativ til et projekt, men dens støtte retter sig almindeligvis mod "hjælp til selvhjælp" − Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet.

Ole Kirks Fond primære formål er i dag, at støtte projekter eller initiativer som fremmer livskvalitet for børn eller deres familier – primært i Danmark.

Fonden støtter inden for følgende områder: Sociale - Kirkelige og kulturelle - Humanitære - Uddannelse

Børnene er i centrum for mange af de projekter og initiativer, som fonden støtter. Derfor lægger fonden vægt på, at projektet enten er målrettet børn eller indeholder elementer, der er for børn. Det er dog ikke et krav for at kunne modtage støtte.

BHJ Fonden Svend Beck, Peter holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ-Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål. Bestyrelsen kan lægge vægt på tilknytningen til Sønderjylland i valget af støtteberettigede emner.

Ansøgningsfrist: 30. april, 31. august, 31. december

BEVICA Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr.

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond Støtter store og små projekter. Der fokuseres på nyskabelse, udvikling og Sydfyn.

Fonden har typisk 2 ansøgningsrunder om året – en om foråret 24.marts og en om efteråret 15. september.

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private, og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen,humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art. Især ved større donationer bør bestyrelsen lægge vægt på, at den økonomiske støtte kan få stor betydning for en større personkreds.

Fonden uddeler 6-8 gange om året

15. Juni Fonden Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, at støtte humanitære og sociale formål.

Bustrupfonden Formålet er at yde tilskud for børn og unge. Fonden yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter for børn og unge i Skive kommune.

Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale projekter.

Ansøgningsfrist den 15.2 & 15.8

Elrofonden Ansøger skal have en væsentlig tilknytnong til ELROs tidligere forsyningsområde. Grenaa, Hobro, Viborg og det meste af Randers er IKKE en del af ELROs forsyningsområde.

Ansøgningsfrister 28.2/31.5/31.8/30.11

Elsass Fonden Elsass Fonden har et stærkt ønske om at skabe forandring for mennesker med cerebral parese. Det sker gennem forskning, udvikling, uddannelse, træning, sport eller anden fysisk aktivitet.

Ansøgningsfrister 4 gange om året.

Fabrikant Mads Clausens Fond Støtter bla. Velgørende foreninger og institutioner. Til denne kategori hører de mindre klubber og foreninger m.v. i Danfoss´lokalområder. Støtten går fortrinsvis til projekter i Sønderborg og aabenraa kommuner.

Fonden Midtdjurs Støtter almennyttige og velgørende projekter med tilknytning til det område, der var Sparekassen mitdjurs´virkeområde.

Fonden støtter 2 gange om året, forår og efterår.

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond Fonden støtter humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, idrætslige, almennyttige og almenvelgørende formål.