Liste over fonde / puljer

Her er en oversigt over nogle af de mange fonde og puljer.


Kontakt også gerne vores medarbejder Kirsten, som udover sparring og rådgivning kan oplyse om endnu flere lokale, regionale og nationale fonde og puljer. kirsten@pplay.dk, tlf. +45 2752 2128.

Tag også et kig nederst på siden, hvor vi viser eksempler på projekter, som har modtaget donationer til indkøb af Percussion Play musikinstrumenter.Landdistrikternes fællesråd – støttemuligheder Link: Landdistrikternes fællesråd - støttemuligheder

Her finder du information om de puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet, som vurderes relevante.

Der er lister over:

  • kommunale og regionale puljer
  • Lokale aktionsgruppers støttemuligheder
  • Landdistriktspuljen
  • Lokale- og Anlægsfondens pulje
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Nordea-Fonden
  • Realdania

TrygFonden Link: TrygFonden

TrygFonden støtter landsdækkende og regionale projekter, der øger trygheden i Danmark. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år til hundredevis af små og store projekter i hele landet.

Sydbank Fonden Link: Sydbanks Fonde støtter forskellige formål i hele landet.

Der kan bla. nævnes, støtte til kulturelle formål, at yde støtte til af andre formål af almen interesse.

Her kan du læse Sydbank Fondens vedtægter og formål i punktform: Sydbank Fondens Formål

Ansøgninger behandles i fondens bestyrelse, der holder møder kvartalsvist. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere

Velux Fonden Link: Velux Fonden

Puljen ”Aktive ældre” kan søges året rundt. Ansøgninger under kr. 150.000,- får svar indenfor 1-2 måneder. Ansøgninger over kr. 150.000,- får svar indenfor 2-6 måneder. Se hjemmesiden for øvrige puljer, som offentliggøres løbende.

Salling Fondene Link: Salling Fondene

Støtter kunst og kultur, sport og fritid og andre almennyttige formål. Se hjemmesiden for ansøgningsfrister eller kontakt Trine Skjoldborg på tlf. nr. 2370 5590. kontakt@sallingfondene.dk

Færchfonden Link: Færchfonden

Færchfonden støtter iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse i Nordvestjylland. Færchfonden yder også støtte til velgørenhed og nødhjælpsorganisationer. Færchfonden støtter ikke studierejser/legater eller udgivelser af bøger, indspilninger af musik, produktion af film og lignende.

BUPL´s Udviklingspulje Link: BUPL´s Udviklingspulje

Som medlem af BUPL kan du søge op til 100.000 kroner til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Projektet skal række ud over hverdagens pædagogiske praksis og have værdi for de involverede og for pædagoger i andre institutioner eller på grund- og videreuddannelserne.

Den Faberske Fond (Sydfyn) v/Bo Andersen, tlf. 3032 2988. Ring for oplysning om mailadresse, som ansøgningen skal sendes til.

Foreninger og selvejende institutioner kan søge. Vigtigt at der er et stort frivilligt arrangement tilknyttet det, som man ønsker midler til.

Ansøgninger behandles løbende, svar mellem 2 dage og 6 uger. Ingen beløbsgrænse.

Ønsker ingen lange ansøgninger. Oplys hvor meget man selv kan finansiere. Er man en selvejende institution, ønsker fonden at se institutionens regnskab.

Realdania Link: Realdania

Vi støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark. Har du en god idé, der kan være med til skabe livskvalitet gennem det byggede miljø?

Vi har defineret en række kriterier for projekter, vi ikke støtter. Inden du søger støtte, er det vigtigt, at du orienterer dig grundigt i oversigten på hjemmesiden.

Velliv Foreningen Link: Velliv Foreningen - For ansøgere

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på jeres arbejdsplads og i jeres lokalområde. "Vi støtter også forskning og indsatser i brancher." - Velliv Foreningen

Sølund Fonden Link: Sølund Fonden

Fonden behandler ansøgninger for 4 gange årligt – du skal sende din ansøgning inden d. 1. februar, 1. april, 1. september og 1. december.

Kan søges til aktiviteter, der kan give mennesker med udviklingshæmning i Danmark mulighed for kulturelt og socialt samvær samt økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midlerne anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af mennesker med udviklingshæmning.

Esbjerg Kommune området: Link: Claus Sørensens Fond

Fonden støtter primært almennyttige formål. Fonden kan beslutte at yde økonomisk støtte til: Enkeltpersoner, foreninger, institutioner, offentlig eller privat virksomhed, gruppe af borgere. Ansøgninger modtages kun gennem fondens ansøgningssystem, se hjemmesiden.

Nordlys Vækstfond Link: Nordlys Vækstfond

Der kan søges til projekter indenfor ejergegografien, se hjemmesiden. Støtter bl.a. foreningslivet, idræts- og kulturlivet samt andre former for fællesskaber, uddannelse og formidlingsprojekter og almen velgørende formål. Tre ansøgningsfrister årligt, se hjemmesiden for datoer.

Nykredits Fond Link: Nykredits Fond

Nykredits Fond støtter store og små projekter, der har relation til byggeri – og som kan gavne lokalmiljøet, fx en legeplads (fx på en skole) eller en multibane. Der kan søges op til kr. 500.000,- Ansøgninger behandles 3 x årligt. Ansøgningsfrister annonceres på hjemmesiden.

Sparekassen Hobro Fonden Link: Sparekassen Hobro Fonden

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for Sparekassen Danmark. Organisationer, foreninger og selvejende institutioner kan søge. Ansøgningsfrister ses på hjemmesiden.

Fonden for Fynske Bank Link: Fonden for Fynske Bank

Fondens formål er at gøre lokalområdet lidt dejligere at bo i. Donerer primært til idræts- og kulturaktiviteter. Kunder i Fynske Bank kan søge.

Fog Fond Link: Fog Fond

Fonden har til formål at:

  • yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen

Kan søges af fx institutioner som vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler, tilbud til ældreområdet samt sports- og fritidsklubber.

2/3 af uddelingerne gives i Johannes Fog A/S´ lokalområder, som er Nordsjælland og Vordingborg-området.

Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder, 4 x årligt: Ansøgningsfrist d. 28. februar, 30. april, 30. september og 30. november Svarfrist ca. 5-7 uger

Frederiksberg Fonden Link: Frederiksberg Fonden

Støtter almennyttige aktiviteter på Frederiksberg, der engagerer, fornyer og understøtter byens udvikling til glæde for borgerne. Fonden uddeler op til 12 millioner kroner årligt til over 100 ansøgninger fra foreninger, netværk, arrangører, klubber, borgergrupper, kulturorganisationer og institutioner. Ansøgningsfrister ses på hjemmesiden.

JaschaFonden Link: JaschaFonden

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme

Eksperimenterende sociale bistandsprojekter Andre sociale og almennyttige formål

Spar Nord Fonden Link: Spar Nord Fonden FundRaising

Udendørs musikinstrumenter kan finansieres på mange måder, een af måderne kan være igennem Spar Nord Fondens nye initiativ, hvor lokale ildsjæle kvit og frit kan samle penge ind til deres projekter.

Nordea Fonden Link: Nordea Fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler vi ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet.

Sparekassen Danmark Fondene Link: Sparekassen Danmark Fondene

Delt op i lokale fonde, se hjemmesiden. Støtter almennyttige og velgørende formål. Støtter foreninger, initiativgrupper og selvejende institutioner. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal. Se datoer under de enkelte fonde.

Louis-Hansen Fonden Link: Louis-Hansen Fonden

Fonden støtter primært almene, videnskabelige eller kunstneriske formål. Områderne favner bredt, og fonden støtter både institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Ansøgninger behandles løbende, ingen ansøgningsfrist.

Tuborg Fondet Link: Tuborg-Fondet har tre indsatsområder: Udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber, Styrke unges samfundsengagement, Forbedre unges jobmuligheder

Lokale projekter - Op til 100.000 kr.

Større projekter - Over 100.000 kr.

Albani Fonden Link: Albani Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almen kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller beskyttelse af naturmiljøet.

Dato for ansøgning: 1/3, 15/10

Codan Fonden Link: Codan Fonden har eksisteret siden 1974 og er en almennyttig fond, som uddeler midler til både etablerede organisationer og ildsjæle. Fælles for modtagere af midler fra Codan Fonden er, at de med stort engagement gør en forskel for andre.

Codan Fonden støtter således alt fra aktiveringsprojektet på det lokale plejehjem til større organisationer som feks. Julemærkefonden og Børneulykkesfonden.

Ansøgningsfrist 1- -30.september

A.P. Møller Fond Link: A.P. Møller Fonden modtager omkring 1600 store og små ansøgninger om året, og normalt imødekommes et par hundrede.

Hver enkelt ansøgning gennemgås nøje, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling i samarbejde med ansøgeren og eksperter udefra. I enkelte tilfælde har Fonden selv taget initiativ til et projekt, men dens støtte retter sig almindeligvis mod "hjælp til selvhjælp" − Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet.

Dato for ansøgning: Kan søges løbende, ingen ansøgningsfrist.

Ole Kirks Fond Link: Ole Kirks Fond primære formål er i dag, at støtte projekter eller initiativer som fremmer livskvalitet for børn eller deres familier – primært i Danmark.

Fonden støtter inden for følgende områder: Sociale - Kirkelige og kulturelle - Humanitære - Uddannelse

Børnene er i centrum for mange af de projekter og initiativer, som fonden støtter. Derfor lægger fonden vægt på, at projektet enten er målrettet børn eller indeholder elementer, der er for børn. Det er dog ikke et krav for at kunne modtage støtte.

BHJ Fonden Link: BHJ Fonden Svend Beck, Peter holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ-Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål. Bestyrelsen kan lægge vægt på tilknytningen til Sønderjylland i valget af støtteberettigede emner.

Ansøgningsfrist: 30. april, 31. august, 31. december

BEVICA Link: BEVICA Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr.

Dato for ansøgning: Løbende

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond Link: Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond Støtter store og små projekter. Der fokuseres på nyskabelse, udvikling og Sydfyn.

Fonden har typisk 2 ansøgningsrunder om året – en om foråret 24.marts og en om efteråret 15. september.

Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Link: Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private, og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen,humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art. Især ved større donationer bør bestyrelsen lægge vægt på, at den økonomiske støtte kan få stor betydning for en større personkreds.

Fonden uddeler 6-8 gange om året

15. Juni Fonden Link: 15. Juni Fonden Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, at støtte humanitære og sociale formål.

Dato for ansøgning: 2022; 6/1, 3/3, 26/6, 11/9

Smukfonden Link: Smukfonden Støtter initiativer og projekter, der på den ene eller anden måde afhjælper ensomhed og udsathed, primært blandt børn og unge.

Der bevilges typisk beløb på maks. 50.000,- kr. men man er velkommen til at søge både mere eller mindre.

Ansøgningen må max. fylde to A4-sider og skal indeholde et budget.

Ansøgningsfrist 1. oktober hvert år. Ansøgningen skal indstilles af et medlem af Skanderborg Festivalklub – dvs. en af de ca. 15.000 frivillige medhjælpere på Smukfest. Det må gerne være en anden, der ansøger, men du skal stadig bruge navn, medlemsnummer, tlf. nummer og adresse på et medlem af foreningen.

Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond Link: Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale projekter.

Ansøgningsfrist den 15.2 & 15.8

Elrofonden Link: Elrofonden Ansøger skal have en væsentlig tilknytnong til ELROs tidligere forsyningsområde. Grenaa, Hobro, Viborg og det meste af Randers er IKKE en del af ELROs forsyningsområde.

Ansøgningsfrister 28.2/31.5/31.8/30.11

Elsass Fonden Link: Elsass Fonden Elsass Fonden har et stærkt ønske om at skabe forandring for mennesker med cerebral parese. Det sker gennem forskning, udvikling, uddannelse, træning, sport eller anden fysisk aktivitet.

Ansøgningsfrister 4 gange om året.

Region Midtjylland – Den regionale kulturudviklingspulje Link: Region Midtjylland – Den regionale kulturudviklingspulje

Den regionale kulturudviklingspulje Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, der udgør en del af den regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og bæredygtig region for alle”.

Der kan søges om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter, der understøtter de fem indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024.

Læs om kunder der har haft succes med at søge fonde til udendørs musikinstrumenterLæs om Plejeboliger Bøgelund - Donation fra tre forskellige fonde

Finansieringen fik Plejeboliger Bøgelund klaret ved hjælp af Nordea Fonden, Færchfonden og fra Sundhedstyrelsens aflastningspulje.

Link: Plejeboliger Bøgelund Casestudie Tryg på linket og læs hele historien om Bøgelunds succes med fondene.Bo-Vejle afd. Kernen - Udendørs Musikinstrumenter

Bo-Vejle har fået succes med at søge puljer til at etablere deres helt nye sansehave. I Bo-Vejle bor mennesker med forskellige fysiske og psykiske handicaps. Fælles for dem er, at de har individuelle behov, som den socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i.

Link: Bo-Vejle afd. Kernen Casestudie Tryg på linket og læs om bostedet, der nu har fået udendørs musikinstrumenter.Plejecenter Kildemosens nye sansehave med udendørs musikinstrumenter

Plejecenter Kildemosen og Samsø kommune samarbejdede om at udarbejde ansøgning til Socialstyrelsens pulje for demensvenlige tiltag, herunder boformer. Deres flotte arbejde gjorde at de fik en stor donation fra Socialstyrelsen, til at etablere en sansehave med udendørs musikinstrumenter

Link: Plejecenter Kildemosen - Sansehave med udendørs musikinstrumenter Casestudie Tryg på linket og læs om bostedet, der nu har fået udendørs musikinstrumenter.Friplejehjemmet Hesselvang - Donation fra Socialstyrelsen

`Hesselvangs venner´ søgte sundhedsstyrelsens 'Hjælpepulje til mennesker med demens' om midler til at skabe en udendørs musikhave på grunden. Med stor succes har styrelsen afsat penge nok til at købe udendørs musikinstrumenter fra Percussion Play Danmark.

Link: Friplejehjemmet Hesselvang Casestudie Tryg på linket og læs hele historien om Hesselvangs donation fra Socialstyrelsen.Hesselvang 600x600-Senior-Playing-Cavatina-Denmark