Fundraising & Puljer

At skaffe penge til en musikalsk legeplads, musik park eller sansehave, behøver ikke være svært. På denne side vil vi forsøge at hjælpe dig i den rigtige retning med dit projekt.

Puljer

Legeplads- og kunstpuljer er blot én måde, du kan få de midler du har brug for. Det er et godt sted at starte. Det er penge der tilbydes af selskaber, non-profit, kommuner & fonde for specifikke typer projekter. De kan variere fra et par tusinde til flere hundrede tusinde kroner. De hjælper dig simpelthen med at komme tættere på dit mål. Vi har listet nogle forskellige puljer op, som du kan prøve. Vi kan ikke liste alle puljer op, så hold øjnene åbne i dit lokalområde og kommune.

Fundraising

Du er klar til at fundraise din nye musikalske have eller musikpark, men er ikke sikker på hvordan? Fundraising er en meget populær måde at skaffe penge til udendørs musikinstrumenter. Tag et kig på følgende websider, der tilbyder ideer til fundraising samt tips og tricks til at hjælpe dig godt i gang. Vi er altid på udkig efter nye idéer. Hvis du kender en fond eller pulje der ikke er nævnt her, vil vi rigtig gerne informeres, så del gerne på vores sider.

Link: Landdistrikternes fællesråd - støttemuligheder

Her finder du information om de puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet, som vurderes relevante.

Der er lister over:

  • kommunale og regionale puljer
  • Lokale aktionsgruppers støttemuligheder
  • Landdistriktspuljen
  • Lokale- og Anlægsfondens pulje
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Nordea-Fonden
  • Realdania

Link: Sydbanks Fonde støtter forskellige formål i hele landet.

Der kan bla. nævnes, støtte til kulturelle formål, at yde støtte til af andre formål af almen interesse.

Her kan du læse Sydbank Fondens vedtægter og formål i punktform: Sydbank Fondens Formål

Ansøgninger behandles i fondens bestyrelse, der holder møder kvartalsvist. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere

Link: BUPL´s Udviklingspulje

Som medlem af BUPL kan du søge op til 100.000 kroner til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Projektet skal række ud over hverdagens pædagogiske praksis og have værdi for de involverede og for pædagoger i andre institutioner eller på grund- og videreuddannelserne.

Link: JaschaFonden

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme

Eksperimenterende sociale bistandsprojekter Andre sociale og almennyttige formål

Link: Spar Nord Fonden FundRaising

Udendørs musikinstrumenter kan finansieres på mange måder, een af måderne kan være igennem Spar Nord Fondens nye initiativ, hvor lokale ildsjæle kvit og frit kan samle penge ind til deres projekter.

Link: Nordea Fonden har et almennyttigt formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Der er to puljer, én Lokalpulje op til 100.000 kr. og Projektstøtte over 100.000 kr. (projekter med landsdækkende relevans)

Link: Louis Petersens Legat

Louis Petersens legat yder bistand til enlige kvinder med børn fortrinsvis til sikring af betryggende boligforhold samt støtte til institutioner og foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd, idet bistanden fortrinsvis bør ydes til personer og institutioner i det stor-københavnske område.

Link: Tuborg-Fondet har tre indsatsområder: Udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber, Styrke unges samfundsengagement, Forbedre unges jobmuligheder

Lokale projekter - Op til 100.000 kr.

Større projekter - Over 100.000 kr.

Link: Albani Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almen kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller beskyttelse af naturmiljøet.

Dato for ansøgning: 1/3, 15/10

Link: Codan Fonden har eksisteret siden 1974 og er en almennyttig fond, som uddeler midler til både etablerede organisationer og ildsjæle. Fælles for modtagere af midler fra Codan Fonden er, at de med stort engagement gør en forskel for andre.

Codan Fonden støtter således alt fra aktiveringsprojektet på det lokale plejehjem til større organisationer som feks. Julemærkefonden og Børneulykkesfonden.

Ansøgningsfrist 1- -30.september

Link: A.P. Møller Fonden modtager omkring 1600 store og små ansøgninger om året, og normalt imødekommes et par hundrede.

Hver enkelt ansøgning gennemgås nøje, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling i samarbejde med ansøgeren og eksperter udefra. I enkelte tilfælde har Fonden selv taget initiativ til et projekt, men dens støtte retter sig almindeligvis mod "hjælp til selvhjælp" − Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet.

Dato for ansøgning: Varierende fra år til år

Link: Ole Kirks Fond primære formål er i dag, at støtte projekter eller initiativer som fremmer livskvalitet for børn eller deres familier – primært i Danmark.

Fonden støtter inden for følgende områder: Sociale - Kirkelige og kulturelle - Humanitære - Uddannelse

Børnene er i centrum for mange af de projekter og initiativer, som fonden støtter. Derfor lægger fonden vægt på, at projektet enten er målrettet børn eller indeholder elementer, der er for børn. Det er dog ikke et krav for at kunne modtage støtte.

Link: BHJ Fonden Svend Beck, Peter holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ-Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål. Bestyrelsen kan lægge vægt på tilknytningen til Sønderjylland i valget af støtteberettigede emner.

Ansøgningsfrist: 30. april, 31. august, 31. december

Link: BEVICA Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til særlige oplevelser eller mindre forskningsprojekter, til udvikling og etablering af tilgængelighedsløsninger eller til indkøb af hjælpemidler eller særligt sportsudstyr.

Dato for ansøgning: Løbende

Link: Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond Støtter store og små projekter. Der fokuseres på nyskabelse, udvikling og Sydfyn.

Fonden har typisk 2 ansøgningsrunder om året – en om foråret 24.marts og en om efteråret 15. september.

Link: Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Fondens formål er at virke til fremme af almennyttige formål, og bestyrelsen kan således yde økonomisk støtte til institutioner, offentlige eller private, og til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen,humanitær, medicinsk - kurativ, kulturel eller social art. Især ved større donationer bør bestyrelsen lægge vægt på, at den økonomiske støtte kan få stor betydning for en større personkreds.

Fonden uddeler 6-8 gange om året

Link: 15. Juni Fonden Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, at støtte humanitære og sociale formål.

Dato for ansøgning: 2022; 6/1, 3/3, 26/6, 11/9

Link: Dronning Magrethes og Prins Henriks Fond Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale projekter.

Ansøgningsfrist den 15.2 & 15.8

Link: Elrofonden Ansøger skal have en væsentlig tilknytnong til ELROs tidligere forsyningsområde. Grenaa, Hobro, Viborg og det meste af Randers er IKKE en del af ELROs forsyningsområde.

Ansøgningsfrister 28.2/31.5/31.8/30.11

Link: Elsass Fonden Elsass Fonden har et stærkt ønske om at skabe forandring for mennesker med cerebral parese. Det sker gennem forskning, udvikling, uddannelse, træning, sport eller anden fysisk aktivitet.

Ansøgningsfrister 4 gange om året.

Link: Region Nordjylland - Kulturpuljer

Region Nordjyllands kulturpuljer støtter projekter, der understøtter kulturplanens politiske fokusområder og bidrager til udviklingen af det nordjyske kulturliv.

Region Nordjylland har fire kulturpuljer: Den Store Kulturpulje støtter større kulturprojekter med flere samarbejdspartnere. Hvert år udpeges ét eller flere fokusområder, der prioriteres særligt højt i vurderingen af ansøgningerne.

Den Lille Kulturpulje støtter mindre projekter, hvor en hurtig og forholdsvist lille bevilling gør en stor forskel for den kulturelle udvikling i Nordjylland.

Kultur og Sundhedspuljen støtter udvikling og iværksættelse af initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med sundhedsområdet.

Kultur i Nærheden er en ekstraordinær kulturpulje på 1 mio. kr. i 2022, som understøtter kultur i landdistrikter og mindre bysamfund.