Fællesskaber gennem musik

Nordea Fondens nye Kulturhuspulje

Kulturpuljens ønske om at få flere befolkningsgrupper inkludereret i aktiviteter i de danske kulturhuse er helt i tråd med Percussion Plays´ vision om, at ingen skal holdes udenfor fællesskabet.

For at gøre kulturhuse mere attraktive for alle, har vi et forslag: Indret et udendørs område med musikinstrumenter.

Det helt særlige ved musikinstrumenter fra Percussion Play er, at de er bygget til at stå ude hele året, fastmonteret. Derved er de altid tilgængelige og er automatisk et synligt trækplaster, både til aktiviteten selv men helt sikkert også til kulturhuset.

Skriv til kulturhuse@pplay.dk og få tilsendt vores online mini-brochure.

Du er også meget velkommen til at kontakte os:

Email: kirsten@pplay.dk / jacob@pplay.dk
Telefon: +45 2752 2128 / +45 2616 8193

Percussion Play Danmark Aps

Ubberudvej 100, Blommenslyst 5491

Danmark


Med et udendørs musisk aktivitetsområde:

  • Drages generationerne til den fælles aktivitet, som glæder og begejstrer.
  • Holdes ingen udenfor, da musikinstrumenterne er tilgængelige for alle og kræver absolut ingen musikalske forudsætninger.
  • Alle kan deltage, uanset alder, baggrund, eventuelle fysiske eller psykiske begrænsninger eller andet.

    Kultur-blaa-t-shirt

Forbindelse gennem musik
Alle kan lave musik. At spille på musikinstrumenter kan være med til at bringe mennesker sammen på tværs af generationer, etnisk baggrund, særlig sårbarhed mm. på en måde, som intet andet kan.

Musik kan bringe mennesker sammen på tværs af sproglige og kommunikative barrierer, fordi musikken overskrider sproglige begrænsninger. Hvor ord fejler, viser musikken vejen! At give borgere i et samfund mulighed for at være sammen i musikalsk leg fremmer fortrolighed, dannelse af sunde relationer og hjælper med at skabe en følelse af tilhørsforhold.

I en mangfoldig verden som vores, er tilgængelighed et afgørende element i Percussion Plays designproces, og vi er opsat på at sikre, at så mange mennesker som muligt kan nyde fordelene ved udendørs musikinstrumenter.

Inkluderende for alle

At skabe musik sammen er med til at opbygge et harmonisk samvær, hvor man støttes og udvikles i fællesskab. Mennesker med fysiske og/eller psykiske udfordringer, herunder demens, gives muligheden for at være med, at udforske og øve og at erhverve nye færdigheder, at få chancen til at være kreativ sammen med andre, at udvikle selvstændighed og opnå en følelse af selvtillid og selvværd. Kort og godt, at føle sig som en del af fællesskabet.

Udendørs musikinstrumenter placeret i inkluderende miljøer skaber større rummelighed og forståelse for, at vi er forskellige som mennesker. Her kan alle som gerne vil skabe musik, deltage sammen.

Kultur-aeldre-duo