Inkluderende fællesskaber – Specialbørnehaven Platanhaven

I Specialbørnehaven Platanhaven bliver musikken brugt til at skabe inkluderende fællesskaber hvor alle kan være med. Man bruger musikinstrumenterne til at samle børnene omkring en fælles aktivitet. Musikken giver børnene et fælles sprog, der er med til at fremme deres udvikling. Instrumenterne giver børnene en identitet i legen. Det betyder, at alle børn føler sig set, hørt og værdsat.

"Jeg bruger musikken som et pædagogisk værktøj og jeg bruger det til at skabe glæde blandt børnene, til at skabe en kultur med et fællesskab, hvor alle kan være med" - Bente Gliese, Musikpædag - Odense Musikskole.

Platanhavens læringsmiljøer er indrettet, så de understøtter trivsel, læring, leg og udvikling gennem samvær, men også med plads til ro og fordybelse. Pause fra fællesskabet er ofte vigtig for barnet. Vi overvejer, hvornår pausen skal være, på hvilken måde, den skal være, og hvilken form den skal have for at opnå effekt for barnet. Barnet understøttes i at kommunikere, udtrykke ønsker og behov, så barnet får handlemuligheder i mødet med andre.

"Det er altså rigtigt vigtigt at tilgængeligheden er i top når man laver sådan noget, ellers bliver det simpelthen ikke brugt." - Charlotte Madsen, Leder af Platanhaven.

På legepladsen er der en Cavatina xylofon, en Congas Small og Congas Medium. Der er også en række Colossus Chimes, der er monteret i samme hexagon form som bålhytte lige ved siden af. I den anden ende af legepladsen står en Congas Trio, der bruges flittigt til samspil og rytmespil.

"Vi har altid været heldige at have en som har kunnet spille harmonika og med jævne mellemrum en der kunne spille guitar og lidt klaver. Det har vi forsøgt at bruge. Men der er ingen tvivl om at når musikken bliver bragt i spil, så sker der noget særligt mellem voksne og børn. Ikke mindst, så opnår vi det at børnene får nogle fællesskaber på tværs, som ikke nødvendigvis kan skabes ad anden vej." - Charlotte Madsen, Leder af Platanhaven.