Taxhuset - Botilbud med udendørs musikinstrumenter

Taxhuset er et botilbud til voksne med vidtgående fysiske handicaps og senhjerneskade. Der er nu kommet udendørs musikinstrumenter på Taxhavens udeområder, hvor der også er lavet en flot sansehave.

"Vi ved at musikken er med til at stimulerer begge hjernehalvdele. Derfor synes vi, at musikinstrumenterne var noget vi var nødt til at prøve." - Cecilia, Fysioterapeut Taxhuset.

Der er stor fokus på at alle borgere skal have en tryg og genkendelig hverdag. Der er fokus på sociale fællesskaber i hverdagen og at hver borger får mest muligt ud af at bo sammen med andre.

Percussion Play var i 2021 på besøg, under Taxhusets helt egen Sansedag. Personale og beboere fik mulighed for at afprøve forskellige instrumenter fra Percussion Play, som førte til at de i 2023 indkøbte udendørs musikinstrumenter.

Instrumenterne er et led i den daglige aktivitet, hvor borgerne selv har mulighed for at få frisk luft og spille et et instrument. Placeringen for hvor de står er også vigtig, fordi ønsket om at få instrumenter bla. skulle få borgerne til at bruge mere af Taxhusets udearealer. "Vores beboere fik enormt stor glæde af at prøve instrumenterne til vores Sansedag. Vi oplevede hvor stor en glæde og begejstring beboerne fik, når de kom ud og spille på et instrument." - Cecilia, Fysioterapeut Taxhuset.